Dostawa urządzeń do zabezpieczenia ładunku (odciągi pasowe).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do zabezpieczenia ładunku (odciągi pasowe) zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ w ilości i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabeli, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej ujętej w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Ciasna 7
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów
  • Materiały eksploatacyjne do pojazdów, łodzi i samolotów
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
  • Środki transportu wewnętrznego, części i serwis

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna
Ciasna 7
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się