Zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pod nazwą: ,,Bezpieczna Przyszłość” nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Cz. II”

» Opis zapytania

,,Zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pod nazwą: ,,Bezpieczna Przyszłość” nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Cz. II” Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Godów 88
Kałków 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie
Godów 88
Kałków 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się