DOSTAWA PIERŚCIENI SIMERING TYP A

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty w rundzie II i prosi o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę:
PIERŚCIENI SIMERING TYP A - wg załącznika.


1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP –Oddziały TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020,
- Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51.
- Oddział Siersza w Trzebini .
- termin dostawy: jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to łączna wartość zamówienia netto ( dla wszystkich pozycji zapytania).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz „Tabela Wyceny” którą należy wypełnić i dołączyć do postępowania.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się