Dostawa kół łańcuchowych do podajnika węgla kotła OFZ425 - badanie rynku

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy kół łańcuchowych do podajnika węgla kotła OFZ425 dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawy w terminie do dnia 31.12.2020r. w następującym zakresie:
Poz.1 (340-706-556-I) KOŁO ŁAŃC.NAPĘD.2-DZIELNE Dp=441 D=150 RYS.142111-711083 PODAJ.WĘGLA OFz-425 – 20 szt.
Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia, jest RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu.
Informacja dodatkowa:
Koło łańcuchowe współpracuje z łańcuchem ogniwowym 24x86mm wg PN-G46701. Zdjęcie przedmiotu zamówienia zamieszczono w zakładce dokumenty.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego, przy czym oferowany produkt musi posiadać takie same wymiary, parametry techniczne, spełniać funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały będą nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz będą zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Wizja lokalna:
Zamawiający informuje, iż koła łańcuchowe będące przedmiotem niniejszego badania rynku są zabudowane w pracujących podajnikach węgla posiadających szczelną obudowę ze względu na podawane powietrze zaporowe. Nie ma obecnie możliwości udostępnia w/w kół celem ich zwymiarowania.
2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.
3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres radoslaw.gala@tauron-wytwarzanie.pl. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia za jedną sztukę koła.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się