Przebudowa boiska sportowego wraz z przebudową muru oporowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, mające na celu przebudowę boiska sportowego wraz z przebudową muru oporowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. Zakres rzeczowy zamówienia: W zakres robót budowlanych wchodzi: ---a) przebudowa muru oporowego polegająca na rozbiórce istniejącego muru i w jego miejsce wykonanie nowego, żelbetowego gr 30 cm z płytą podsadzkową gr. 30 cm. ---b) przebudowa boiska sportowego polegająca na rozbiórce istniejącego boiska i wykonaniu nowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 33,68 m x 20,32 m wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej i oświetlenia. ---Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym i projektem budowlanym zamiennym. Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr 428/2018 z dnia 16.08.2018 zmienioną decyzją nr 428/2018/2020 z dnia 15.01.2020 r. ---Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się