Remont części pomieszczeń i gabinetów przychodni USK wraz dostosowanie pomieszczeń Call Center przychodni – blok „D” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy (PW) / Projekt Techniczny, zgodnie z warunkami określonymi dokumentacją techniczną

» Opis zapytania

Remont części pomieszczeń i gabinetów przychodni USK wraz dostosowanie pomieszczeń Call Center przychodni – blok „D” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy (PW) / Projekt Techniczny, zgodnie z warunkami określonymi dokumentacją techniczną . Prace polegają na wykonaniu :
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe LED zgodnego z obowiązującymi wymaganiami co do natężenia oświetlenia w pomieszczeniach / gabinetach lekarskich;
- wymiana osprzętu elektrycznego w obrębie pomieszczenia;
- wykonanie zasilania jednostek klimatyzacyjnych;
- montażu jednostek klimatyzacyjnych wraz z niezbędnymi orurowaniami, instalacjami wraz z uruchomieniem
- naprawie sufitu i ścian z ubytków i przygotowanie powierzchni do malowania;
- malowaniu sufitów i ścian;
- malowaniu istniejących grzejników żeliwnych w kolorze ścian;
- demontażu istniejących wykładzin i przygotowanie podłoża (np. w tym naprawa ubytków, wyrównanie podłoża jeśli wymaga tego podłoże);
- montażu wykładzin homogenicznych na podłogach i ścianach;
- wykucia otworów drzwiowych;
- montaż drzwi wejściowych do gabinetów (z ościeżnicami) oraz drzwi wewnętrznych aluminiowych przesuwnych;
- wymianie umywalek / zlewów wraz z armaturą oraz z podłączeniem do istniejących pionów wod-kan;
- montażu nowych umywalek / zlewów wraz z armaturą oraz wykonaniem podłączenia wod–kan;
- drobnych prac budowlano – instalacyjnych wynikających z powyższych pozycji a nie ujętych w opisie (np. skucie kafelek ze ścian, przygotowanie podłoża pod wykładzinę, itp.)
- pozostałych prac w pojedynczych obszarach / pomieszczeniach (wyciszenie drzwi, relokacja unitu dentystycznego wraz z kalibracją sprzętu i podłączeniem do kanalizacji, próżni i sprężonego powietrza, ścianka działowa z podwójnej płyty gk o szerokości min 12,5cm z wypełnieniem wyciszającym; przeniesienie urządzenia VNG, przeniesienie rolety okiennej wewnętrznej, itp.) wskazanych w szczegółowym opisie prac dla danego pomieszczenia
- usunięcie i utylizacja gruzu i odpadów zmieszanych z terenu Szpitalu powstałego podczas prac remontowo - budowlanych


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Wincentego Witosa 26
Opole 45-418
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Al. Wincentego Witosa 26
Opole 45-418
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się