Dostawa mebli, urządzeń i wyposażenia do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, urządzeń i wyposażenia (dalej zwanych odpowiednio „meble”, „urządzenia”, „wyposażenie”) przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rzecz szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 lub 1 a do SIWZ (odpowiednio dla danej części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wolińska 7b
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Kamieński
Wolińska 7b
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się