Dostawa odzieży branżowej, specjalistycznej, roboczej w zakresie 3 (trzech) części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży branżowej, specjalistycznej, roboczej w zakresie 3 (trzech) części:

- Część nr 1 - Odzież dla personelu medycznego i kuchni.
- Część nr 2 - Obuwie robocze i branżowe.
- Cześć nr 3 – Odzież robocza i pozostałe wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III treSci SIWZ odpowiednio do danej części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 2F
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

32 Zamojski Wojskowy Oddział Gospodarczy im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
Wojska Polskiego 2F
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się