Dostawa blachy ≠ 4mm ryflowanej w gatunku ST3s dla TAURON Wytwarzanie S.A_Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zamówień i Umów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1.BLACHA 4mm GAT.St3S RYFLOWANA
w ilości 921 kg

----------------------------------------

Blacha ma być dostarczona w arkuszach 1500mm x 3000mm

----------------------------------------

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A.
- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury ,
- minimalny, wymagany okres gwarancji:12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana jest dokumentacja jakościowa_ ATEST

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
cenę produktu,
cenę transportu,
cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
inne składniki ceny /np. atestu /

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Metale

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się