Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Siemianowice Śląskie przy ul. Sobieskiego od nr 1 do nr 11 lub od nr 32 do nr 42

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2020-10-21
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

warunki zamówienia:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 23:59


» Lokalizacja

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: adriana.frajny@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: adriana.frajny@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się