Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na części (zadania) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, formularzem ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i Zasadami odbioru materiału zarybieniowego - załącznik nr 2 do projektu umowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się