Wykonanie remontu budynku dawnej świniarni tutejszego Domu.

» Opis zapytania

Wykonanie remontu wnętrz i elewacji budynku dawnej świniarni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203. Zakres robót określa sporządzona dokumentacja projektowo-techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie poglądowy i zalecane jest odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z pełnym zakresem prac do zrealizowania. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy wykonawcy na etapie prac spowodowane nie uczestniczeniem w wizji lokalnej obiektu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Baranowicka 203
Białystok 15-530
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203
Białystok 15-530
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się