Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.: ,,Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia
Zadanie 1 - Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni
Zadanie 2 – Maski i półmaski
Zadanie 3 – Przyłbice
Zadanie 4 – Google
Zadanie 5 – Rękawice
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 6 do SIWZ zwany również w dalszej części SIWZ – przedmiotem zamówienia .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiat Opatowski w Opatowie
Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się