Wzornik promocyjny FL (21-10-2020)

» Opis zapytania

Zapytanie dotyczy wykonania wzorników promocyjnych Family Line w formacie A5 według określonej specyfikacji.

Wycena dotyczy trzech wariantów, do wyboru jeden. Wzornik składać się będzie z ok. 40 tkanin.
W Kryteriach ogólnych znajdują się zdjęcia poglądowe.

Cena netto za sztukę powinna zawierać koszt dostawy.
Miejsce dostawy - Mielec.
Termin płatności - 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Marketing, reklama i PR z ostatnich 10 dni.