Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem na potrzeby cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Rejonowym w Legnicy dla 4 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Lubinie dla 2 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Głogowie dla 2 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi dla 1 sali rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Jaworze dla 1 sali rozpraw wraz z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i utrzymaniem.

» Opis zapytania

Dostawa urządzeń wraz z oprogramowaniem na potrzeby cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Rejonowym w Legnicy dla 4 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Lubinie dla 2 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Głogowie dla 2 sal rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Złotoryi dla 1 sali rozpraw, w Sądzie Rejonowym w Jaworze dla 1 sali rozpraw wraz z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i utrzymaniem. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw sądu, w tym: a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) z użytkownikiem końcowym projektów technicznych dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia; b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw; c. dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego; d. instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego; e. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; f. przeszkolenie personelu technicznego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 2 do umowy; g. wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt. 11 Załącznika Nr 2 do umowy; 2) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego i użytkownika końcowego systemu w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu. 3) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Złotoryjska 40
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Sąd Okręgowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 40
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się