Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 tys. euro na dostawę i montaż mebli do PPNT Gdynia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do coworkingu w Strefie Startup w PPNT Gdynia w budynku III przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej
w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ ”Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz załącznikach do niego.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Al. Zwycięstwa
Gdynia 81-451
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się