Dostawa laptopów wraz z akcesoriami (stacja dokująca, mysz, klawiatura oraz torba) dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest „Dostawa laptopów wraz z akcesoriami (stacja dokująca, mysz, klawiatura oraz torba) dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego”. Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-247 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się