Dostawa indywidualnych i zbiorowych środków ochrony tj. maseczki, środki do dezynfekcji

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zakupów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: " Dostawa indywidualnych i zborowych środków ochrony tj. maseczki, środki do dezynfekcji”

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
- Edytowalny załącznik nr 7 do SWZ – Formularz wyceny.
(W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy załącznikiem w wersji edytowalnej, a załącznikiem zamieszczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia w wersji pdf., wzorcowym dokumentem jest załącznik zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się