„Dostawa wkładów filtra gazu NGGC dla PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.".