remont/modernizacja pomieszczenia B112 zlokalizowanego w siedzibie Instytutu na potrzeby stworzenia pomieszczenia technicznego/ teleinformatycznego w budynku B Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie ul. A. Pawińskiego 5

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont/ modernizacja pomieszczenia B112 pełniącego funkcję obsługi usług IT IMDiK PAN na miejsce starej infrastruktury. Pomieszczenie B112, w którym będą prowadzone prace remontowe zlokalizowane jest na poziomie 1 budynku B Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie ul. A. Pawińskiego 5 .
Powierzchnia przebudowanego pomieszczenia wynosi około 15 m2, wysokość pomieszczenia 2,93 m.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-106 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się