Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i akcesoriów do chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 36 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”. Załącznik Nr 1 do SIWZ składa się z Tabel A, B i C. Całkowita wartość oferty stanowi sumę Tabel A, B oraz C. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment spowoduje odrzucenie oferty. Realizacja zakupu odbędzie się na podstawie częściowych zamówień w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego określającego asortyment i ich wielkość w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od złożonego zamówienia przez Zamawiającego
Szczegółowy opis przedmiotu postepowania w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

35-005 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się