„Wymiana ogrodzenia oraz bramy na terenie nieruchomości MSWiA przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia oraz bramy na terenie nieruchomości MSWiA przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia w zakresie ETAPU I należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością, w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Załącznik nr 2 do Projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się