Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakres prac obejmujący wykonanie następujących robót: 1. Osuszenia pomieszczeń piwnicznych skrzydło A i C; 2. Wyburzenia ścian zgodnie z projektem skrzydło A i C; 3. Zbicie tynków; 4. Odtworzenie okien piwnicznych w skrzydle A i C; 5. Montaż podokienników; 6. Wykonanie studzienek doświetlających; 7. Montaż rekuperatorów w skrzydle A - 1szt., w skrzydle C - 3szt.; 8. Wykonanie opaski i drenażu skrzydło C od strony północnej; 9. Izolacja ścian piwnic z folii kubełkowej w skrzydle C od strony północnej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Zamkowy 1
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Plac Zamkowy 1
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się