Zapytanie o udział w postępowaniu na dostawę elementów eksploatacyjnych do młyna CPM Champion typ HM produkcji Roskamp Champion

» Opis zapytania

Departament Zakupów - Biuro Zamówień i Umów w TAURON Wytwarzanie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę oryginalnych elementów eksploatacyjnych do młyna CPM Champion typ HM produkcji Roskamp Champion dla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
________________________________________
Przedmiotem planowanego postępowania będzie dostawa wyłącznie oryginalnych elementów produkcji Roskamp Champion.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na produkty równoważne.
________________________________________

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarto w Załączniku nr 2.

Wykonawców zdolnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak".
W miarę możliwości prosimy również o uzupełnienie załącznika "Zakres zamówienia" o szacunkowe ceny jednostkowe oraz przewidywany termin realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania.
Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając skan wypełnionego formularza z zakresem zamówienia.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 12:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się załączniki:
- Podręcznik Oferenta
- Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Części do urządzeń elektroenergetycznych
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się