Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika mającej siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Korczaka 2.
Zamówienie zostało podzielone na X Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych:
Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie,
Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wołowe, wieprzowe,
Część (Pakiet) nr III – Drób,
Część (Pakiet) nr IV – Owoce, warzywa i podobne produkty,
Część (Pakiet) nr V – Ryby
Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone
Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Część (Pakiet) nr VIII – Jaja
Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze
Część (Pakiet) nr X – Ziemniaki
Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 10 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają:
• Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia,
• Załączniki nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Janusza Korczaka 2
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa nr 9 im.Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
ul. Janusza Korczaka 2
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się