Dostawa przepustnicy DN100, DN200 produkcji EBRO dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na:

1.PRZEPUSTNICA DN100 Z0143494 PN10/16 MPa DUPLEX 1.4469 EB05.1 SYD EBRO szt.5.
Uwagi:
Przepustnica EBRO do zabudowy między kołnierzami Typ: Z011-A, Klasa szczelności A wg EN 12266 (100% szczelność) w obu kierunkach przepływu
Dł. zabudowy: EN 558 rząd 20,Przyłącze: PN 10/16, międzykołnierzowe, Ciśnienie rob.: max. 10 bar, Korpus: GG 25 epoxy
Uszczelnienie: EPDM – wymienne, stabilizowane kształtowo w korpusie pierścieniem obwodowym, zintegrowane z uszczelnieniem kołnierzy, Łożyska: metalowe, Dysk: EBRODUR brak pustych przestrzeni. Wał:stal 1.4104, specjalne zabezpieczenie wału, zapobiegające jego wypadnięciu przy pracach serwisowych
Napęd: pneumatyczny dwustronnego działania,typ EB05.1SYD, prod. EBRO
- elektromagnetyczny zawór sterujący 5/2, 230V, montowany na płycie Namur,
- elektromech. wyłączniki krańcowe w skrzynce Typ SBU-M203-K211-M01 (max. 6A, max. 250V), obudowa aluminiowa
- blok dławiąco-sterujący (w celu uniknięcia uderzeń hydraulicznych)
- mechaniczny wskaźnik położenia,
- ciśnienie powietrza sterującego 6 bar

2. PRZEPUSTNICA DN200 Z0143494 PN10/16 MPa DUPLEX 1.4469 EB10.1 SYD EBRO szt.2.
Uwagi:
Przepustnica EBRO do zabudowy między kołnierzami Typ: Z011-A, Klasa szczelności A wg EN 12266 (100% szczelność) w obu kierunkach przepływu
Dł. zabudowy: EN 558 rząd 20,Przyłącze: PN 10/16, międzykołnierzowe, Ciśnienie rob.: max. 10 bar Korpus: GG 25 epoxy
Uszczelnienie: EPDM – wymienne, stabilizowane kształtowo w korpusie pierścieniem obwodowym, zintegrowane z uszczelnieniem kołnierzy, Łożyska: metalowe, Dysk: 1.4408 brak pustych przestrzeni. Polerowane krawędzie dysku
Wał: stal 1.4104, specjalne zabezpieczenie wału, zapobiegające jego wypadnięciu przy pracach serwisowych
Napęd: pneumatyczny jednostronnego działania „sprężyna zamyka“, typ EB10.1SYS,prod. EBRO-elektromagnetyczny zawór sterujący 5/2, 230V, montowany na płycie Namur,- elektromech. wyłączniki krańcowe w skrzynce Typ SBU-M203-K211-M01 (max. 6A, max. 250V), obudowa aluminiowa, - blok dławiąco-sterujący (w celu uniknięcia uderzeń hydraulicznych),- mechaniczny wskaźnik położenia, - ciśnienie powietrza sterującego 6 bar.

Producentem i właścicielem dokumentacji przepustnicy jest firma EBRO.
----------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
---------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego wg. Incoterms 2010 – TAURON Wytwarzanie S.A.– Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3.UWAGA!
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej : EURO, jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 15.10.2020r Tabela A kursów średnich walut obcych nr 202/A/NBP/2020

- Rozliczenie faktury nastąpi w PLN wg średniego kursu w NBP z dn. poprzedzającego wystawienie faktury.

4.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

5. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

6.Zastrzezenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość p

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się