ZAK4/123/20 Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki zawierające substancje ropopochodne, zlokalizowanych na terenie obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się