Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

» Opis zapytania

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót:
1) roboty rozbiórkowe;
2) roboty budowlane;
3) roboty elektryczne:
a) trasy kablowe, zasilanie,
b) oprawy oświetleniowe, instalacja,
c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych;
4) roboty wewnętrzne:
a) instalacja wodociągowa,
b) instalacja p.poż. hydrantowa,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) system wentylacji izolowanej,
e) instalacja c.o.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się