Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorska 73" w Warszawie

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje: - Uzupełnienie tynków - Opalenie lamperii - Zdarcie istniejących powłok malarskich - Przetarcie istniejących tynków ścian i sufitów - Malowanie ścian farbami lateksowymi - Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub kredowymi - Lakierowanie ścian do wysokości 1,5 m lakierem - Obsadzenie narożników na wystające naroża ścian - Sprzątanie po robotach malarskich W trakcie realizacji zadania obowiązywała będzie Klauzula społeczna: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz.108 ze zm.) dalej k.p., osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych związanych z wykonaniem robót malarskich, montażowych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

02-517 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się