Sukcesywne dostawy jaj spożywczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A, kategoria wagowa L - dla stołówki (część A) oraz dla bufetu (część B), przy czym części nie są odrębnymi zadaniami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Formularzu ofertowym” –
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się