Naprawy i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Manowo w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na naprawach i konserwacjach dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Manowo.
Prace będą polegały w szczególności na:
- profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża 5 226,00 m x 4,00 m (łącznie 20 904,00 m2),
- ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 2 066,00 m x 3,50 m (łącznie 7 231,00 m2),
- obustronnym/jednostronnym odtworzeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowaniem urobku wokół rowu (łącznie 10 452,00 m).
Prace szczegółowo nieopisane należy wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską
i sztuką budowlaną. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót drogowych.
3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części w zakresie,
jak poniżej:
Część I: prace polegające na przemieszaniu wierzchniej warstwy na głębokość 5 – 15 cm (licząc od niwelety warstwy ścieralnej, biorąc pod uwagę grubość istniejącej warstwy), w technologii mieszania na miejscu.
W celu wytworzenia jednorodnej mieszanki, uniknięcia wtórnego rozsortowania kruszywa, prace należy wykonać przy użyciu specjalistycznej gruntofrezarki wyposażonej w wirujący bęben z utwardzonymi zębami. Następnie przywrócić naprawianej/konserwowanej nawierzchni prawidłowy 2% profil poprzeczny oraz profil podłużny i zagęścić. Dodatkowo wykonać obustronne rowki wchłaniające wodę po każdej stronie drogi o szerokości min. 0,5 m:
• Leśnictwo Wyszewo, droga nr 5, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 3 160,00 m, szerokość drogi przeznaczona do wykonania robót
4,00 m, łącznie 12 640,00 m2, obustronne rowki wchłaniające wodę 6 320,00 m.

Część II: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża (łącznie
8 264,00 m2), ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm,
o grubości 15 cm po zagęszczeniu (łącznie 7 231,00 m2), obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (łącznie 4 134,00 m):
• Leśnictwo Rosnowo, droga nr 141, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 220,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 220,00 m x 3,50 m = 770 m2, obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (440,00 m),
• Leśnictwo Niedalino, droga nr 18/23, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 340,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 340,00 m x 3,50 m = 1 190,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (680,00 m),
• Leśnictwo Niedalino, droga nr 19, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 340,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 3400,00 m x 3,50 m = 1190,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (680,00 m),
• Leśnictwo Zacisze, droga nr 25, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 580,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 580,00 m x 3,50 m = 2 030,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (1 160,00 m),
• Leśnictwo Lubiatowo, droga nr 13, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 110,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 110,00 m x 3,50 m = 385,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (220,00 m),
• Leśnictwo Lubiatowo, droga nr 15, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 270,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 270,00 m x 3,50 m = 945,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (540,00 m),
• Leśnictwo Kościernica, droga nr 5, długość drogi przeznaczona do wykonania robót 206,00 m, szerokość drogi przeznaczona do profilowania
i zagęszczania mechanicznego podłoża 4,00 m, ułożenie nawierzchni
z kruszywa łamanego #0 – 31,5 mm, o grubości 15 cm po zagęszczeniu 206,00 m x 3,50 m = 721,00 m2,
obustronne/jednostronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu, rozplantowanie urobku wokół rowu (412,00 m).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Koszalińska 35
Manowo 76-015
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Manowo
Koszalińska 35
Manowo 76-015
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się