Zakup kabiny do fototerapii dla Poradni Dermatologicznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kabiny do fototerapii dla Poradni Dermatologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”).
Dostawa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ będzie wykonana w terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. – PARAMETR PUNKTOWANY.
Niniejsze zamówienie zostało dofinansowane z Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się