Dostawy testów do oznaczenia SARS CoViD-2 do systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są Dostawy testów do oznaczenia SARS CoViD-2 do systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym,
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”).
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza także produkt równoważny, przez który rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 („Formularz cenowy”) i o parametrach – jeśli je doprecyzowano – nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.
Podane w formularzu cenowym ilości dotyczą okresu 2 miesięcy (na taki okres zostanie zawarta umowa), ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.
Dostawy będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się