Przebudowa drogi gminnej Glina-Jatne.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy drogi gminnej nr 271638W Glina–Jatne, Gmina Celestynów na odcinku od km 0+636 do km 0+746 o długości 110 mb na działce nr ew. 357 obręb Jatne, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi Glina –Jatne”.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Glina-Jatne, gm. Celestynów będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z tłucznia na odcinku od km 0+636 do km 0+746 o długości 110 mb na działce nr ew. 357 w zakresie:
a) Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze;
b) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków – 1 przepust, PIK km 0+720,20;
c) Podbudowa;
d) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego;
e) Roboty wykończeniowe
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
4. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Regucka 3
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się