Dostawa i wdrożenie systemu typu PAM (Privileged Account Management) do zarządzania kontami uprzywilejowanymi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu PAM do siedziby Zamawiającego (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa) oraz wdrożenie Systemu PAM do Systemu Informatycznego Zamawiającego, a w szczególności: 1) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej oraz sporządzenie Projektu Technicznego; 2) dostawa Systemu PAM w najnowszej dostępnej wersji do siedziby Zamawiającego; 3) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji/subskrypcji dla Systemu PAM; 4) wdrożenie dostarczonego Systemu PAM do Systemu Informatycznego Zamawiającego; 5) przeprowadzenie szkolenia dla Zamawiającego z wdrożenia i administracji Systemu PAM; 6) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej.
Przedmiot zamówienia obejmuje także udzielenie lub zapewnienie udzielenia gwarancji na dostarczony i wdrożony System PAM, zapewnienie świadczenia usługi wsparcia technicznego przez producenta Systemu PAM oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego Wykonawcy - przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się