Budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją fotowoltaiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Piastowska
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Susz
ul. Piastowska
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się