RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych.

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje ustawienie w 2020 roku i zdjęcie w 2021 roku zasłon przeciwśnieżnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i lokalizacją miejsc zawiewanych stanowiących załącznik do dokumentacji.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) pobranie siatki przeciwśnieżnej oraz pali z:
• dla Zadania nr 1 : Obwodu Drogowego w Chełmie
• dla Zadania nr 2: Obwodu Drogowego w Krzczonowie
2) zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych oraz demontaż pali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz transport i rozładunek pobranych materiałów w miejsce pobrania o którym mowa w pkt. 1) wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez osobę odpowiedzialną oraz rozliczeniem jakościowym i ilościowym.
3) Ustawienie zasłon zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w odległości od krawędzi jezdni drogi wynoszącej od 8 do 12 wielokrotności wysokości stosowanej zasłony.
4) Odległość między kołkami wynosi 2,50 m.
5) Głębokość posadowienia kołków wynosi ok. 75 cm.
6) Siatkę należy podwiesić na poziomej lince stosując odciągi na końcach odcinków.
7) Maksymalna długość zasłony to 25 m, odległość między nimi to 3,00 m.
8) Zasłony i kołki zapewnia Zamawiający.
9) Odbiór oraz zwrot w/w materiałów składowych na poszczególnych Obwodach Drogowych na koszt Wykonawcy.
10) Pozostałe materiały do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lwowska 24
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Lwowska 24
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się