Serwis sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie serwis sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość zlecanych usług wskazanych w formularzu ofertowym przyjęta została przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.
Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) wszystkich pracowników, którzy będą bezpośrednio realizować prace związane z serwisem sprzętu komputerowego na podstawie Umowy. Zakres prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do Umowy. Szczegóły dotyczące zatrudnienia zawiera wzór Umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Elektoralna 2
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Telekomunikacja i IT z ostatnich 10 dni.