DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi. Dostawa wraz z transportem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.1 - 2.2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Pakiet nr 1: Zamknięty system pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową; Pakiet nr 2: Mikrometoda.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

42-612 Tarnowskie Góry


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. Tarnowskie Góry
Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry
telefon: 323908200
fax: Brak
email: zp@wspsa.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się