Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji uprawniających do korzystania, przez okres jednego roku, z pakietu oprogramowania do zastosowań biurowych dla 1200 pracowników wiedzy z prawem do instalacji w laboratoriach i na komputerach współdzielonych będących własnością Zamawiającego wraz z pakietem benefitów dla studentów i pracowników. Pakiet, dla jednego pracownika, o którym mowa powyżej będzie dalej zwany „licencją”. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z „licencji” na warunkach przewidzianych dla jednostek edukacyjnych i akademickich.
Zamawiający aktualnie jest w posiadaniu licencji M365AppsForEnterpriseOpenFac ALNG SubsVL OLV F 1Mth Each Acdmc Ent z datą jej wygaśnięcia w dniu 02.01.2021 r. Zamawiający dopuszcza zaoferowania przedłużenia istniejącej subskrypcji na okres kolejnych 12 m-cy lub zaoferowania produktu równoważnego spełniającego poniższe wymagania.
Dostawa obejmuje:
a. ustanowienie przez Wykonawcę dostępu do „licencji” na stronie internetowej;
b. przekazanie Zamawiającemu „licencji” na podstawie protokołu dostawy; protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się