WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1) Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej remontu tarasu głównego, elewacji zewnętrznej oraz wybranych sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka 21 we Wrocławiu – wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień (Miejski Konserwator Zabytków) oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie.
2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Haukego Bosaka 21
Wrocław 50-447
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
Haukego Bosaka 21
Wrocław 50-447
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się