Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia są między innymi:
1.1. roboty budowlane – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, roboty tynkarskie, roboty malarskie, układanie posadzki z płytek podłogowych oraz wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych wykonanie zabudów płytą g-k, montaż stolarki drzwiowej itd.,
1.2. roboty elektryczne – prace demontażowe, układanie przewodów w bruzdach, montaż włączników, opraw oświetleniowych, montaż gniazd, puszek, przewodów, pomiary, badania itd.
1.3. roboty sanitarne – roboty demontażowe, roboty w zakresie montażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż wyposażenia sanitarnego, prace odbiorowe - próby szczelności,

Roboty wykonywane będą na czynnym budynku w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Realizację robót hałaśliwych należy zaplanować na weekend lub w godzinach popołudniowych - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego czasu wykonywania tych robót.

Podczas prowadzonych robót należy zachować bezwzględną czystość i zabezpieczyć wszelkie przejścia przed wydostawaniem się kurzu, spowodowane zabrudzenia poza terenem frontu robót należy uprzątnąć w trybie natychmiastowym.
\
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 9 do SIWZ).

2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej
w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 22.10.2020 r.
godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału
w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) prace wykończeniowe (m.in. tynkarskie, szpachlarsko -malarskie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się