Prace wykończeniowe budynku biurowego - kancelarii Lesnictwa Zbuczyn

» Opis zapytania

3.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na:
Zadanie nr 1 - Realizacja robót wykończeniowych wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi (biały montaż oraz osprzęt elektryczny);

Zadanie nr 2 - Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej;

Zadanie nr 3 - Instalacja elektryczna zewnętrzna – zasilanie budynku oraz oświetlenie terenu.

2) Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 do SIWZ, Dokumentację stanowią:
 przedmiary robót, (zał. nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 do SIWZ)
 STWiOR specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 11 do SIWZ),
 projekt wykonawczy, w zakresie określonym w przedmiarze (zał. nr 10)
 przedmiar stanu surowego wraz z instalacjami (zał. nr 6 do SIWZ);
 przedmiar robót wykończeniowych wraz z instalacjami (zał. nr 7 do SIWZ);
 przedmiar wentylacji mechanicznej(zał. nr 8 do SIWZ);
 przedmiar instalacji elektrycznej zewnętrznej (zał. nr 9 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Kazimierzowska 9
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Składnic Lasów Państwowych
Kazimierzowska 9
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się