Dostawa 30 notebooków

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa 30 fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część I – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Część II – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1b do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
4. Opis równoważności
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy wskazał w załącznikach nr 1a i 1b do umowy, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia.
Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt z systemem operacyjnym o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SIWZ i zaoferowany system operacyjny będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną (sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, tj. w szczególności z:
• sieciowymi systemami operacyjnymi MS Windows Server;
• oprogramowaniem aplikacyjnym - MS Office, Lotus Notes, Lotus Domino Web Access, ESET Endpoint Antivirus, WinRAR, Windows Internet Explorer, Adobe Reader, Legalis, Szafir;
• zintegrowanym System Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Miastem (KSAT) autorstwa COIG S.A z siedzibą w Katowicach;
• urządzeniami drukującymi-kopiującymi-skanującymi firm HP, OKI, Lexmark, KYOCERA, (oficjalnie dostępne sterowniki producentów urządzeń dla oferowanego systemu operacyjnego).
Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i – w razie wątpliwości – powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego niż MS WINDOWS - oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. oprogramowania/urządzeń, celem jego weryfikacji.
5. Aspekt środowiskowy
1) Oferowane notebooki są wyprodukowane zgodnie z normą PN/EN-29001 (ISO 9001) i PN/EN-14001 (ISO 14001);
2) Maksymalna głośność oferowanych notebooków nie przekracza 35 dB, mierzona zgodnie z normami PN-ISO 9296/7779 w trybie pracy IDLE w pozycji operatora

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się