Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych szczegółowo opisanych w załącznikach:
a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);
c) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 Pakiety.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich całych części/pakietów.

3.1 Podział zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części dalej zwane „Pakietami”:
Pakiet nr 1 i Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy świeżych produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą
w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62.
Pakiet nr 2 i Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy świeżych produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
do Oddziału zamiejscowego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się