ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Radwanice - krótkie odcinki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowych na następujące zadania:
a) sieć wodociągowa w Jakubowie, działka nr 62/9,
b) odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łagoszowie Wielkim, działka nr 51/5,
c) sieć wodociągowa w Łagoszowie Wielkim (Dobromilu), działka nr 421/2,
d) odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach, działka nr 254/4 (ul. Krótka),
e) odcinki sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach, działka nr 134/33 (boczna ul. Włókienniczej),
f) odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sieroszowicach, działka nr 276/2.
Zakresy opracowań zostały zaznaczone na załącznikach graficznych do niniejszego zapytania. Długość projektowanych sieci to:
a) sieć wodociągowa – ok. 70 m,
b) sieć wodociągowa – ok. 60 m, sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 70 m,
c) sieć wodociągowa – ok. 350 m,
d) sieć wodociągowa – ok. 60 m, sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 60 m,
e) sieć wodociągowa – ok. 70 m, sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 70 m,
f) sieć wodociągowa – ok. 15 m, sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 35 m.
W zakres zadania wchodzi sporządzenie map do celów projektowych, uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji w tym decyzji pozwoleń na budowę z ewentualnym podziałem na etapy, opracowanie projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektów organizacji ruchu na czas robót. Kompletne projekty mają być dostarczone również na nośniku elektronicznym. Przedmiot zamówienia obejmuje również nadzór autorski.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się