Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych. Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki bet i betonu asfaltowego o pow. ok 550m2, wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymianie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, profilowaniem terenów zielonych oraz nasadzeniach roślin ozdobnych. Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
1) SIWZ,
2) Dokumentacja projektowa
3) SST.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Strażacka 2
Sejny 16-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
ul. Strażacka 2
Sejny 16-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się