Dostawa paneli oświetleniowych Led w celu doposażenia pomieszczeń biurowych Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Szczecin.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Dostawa paneli oświetleniowych Led w celu doposażenia pomieszczeń biurowych Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Szczecin.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 23:59


» Lokalizacja

Enea Operator Sp z o.o., Derdowskiego 2 pok. 120, 71-178, Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Enea Operator, Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się