Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudową istniejącego oprogramowania HIS.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego, oprogramowania systemowego oraz usługi migracji, konfiguracji wraz z rozbudowa istniejącego oprogramowania HIS” na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kody określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny:

Kody CPV:
 48822000-6 – Serwery komputerowe,
30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,
 32420000-3 – Urządzenia sieciowe,
 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 80500000-9  Usługi szkoleniowe,
 72253200-5  Usługi w zakresie wsparcia systemu,
 72265000-0  Usługi konfiguracji oprogramowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się