Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER

» Opis zapytania

Wsparcie procesu oceny 472 wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER, w szczególności w zakresie:
a. Postępu rzeczowego,
b. Postępu finansowego,
c. Uczestników projektu (Formularz monitorowania uczestników),
d. Bazy personelu,
e. Harmonogram płatności,
f. Zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nowogrodzka
Warszawa 00-695
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka
Warszawa 00-695
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się